Czym jest opłata adiacencka?

Jedną z kluczowych kwestii i jednocześnie spotykających się z wieloma pytaniami w kontekście gospodarki nieruchomościami jest charakterystyka opłaty adiacenckiej. Czym dokładnie jest taka opłata i jaka jest jej wysokość? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań znajdziesz w dalszej części przygotowanego przez nas wpisu. Zapraszamy do lektury.

dłoń po kasę

Kogo dotyczy opłata adiacencka?

Opisywana w tym artykule opłata adiacencka dotyczy właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła w wyniku podziału nieruchomości, scalenia i jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków pieniężnych pochodzących ze Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego. Opłata adiacencka jest więc kosztem, który musi ponieść właściciel lub użytkownik wieczysty między innymi z uwagi na podział, lub scalenie i podział nieruchomości, jeżeli w związku z tym jej wartość wzrosła. Sytuacja powtarza się w przypadku budowy urządzeń infrastruktury technicznej ze środków publicznych. Jako przykład może posłużyć tu wybudowanie drogi mającej bezpośredni wpływ na dojazd do naszej nieruchomości albo podłączenie nieruchomości do przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Jaka jest wysokość opłaty adiacenckiej?

Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, a wysokość jej stawki procentowej precyzowana jest przez radę gminy w drodze uchwały, przy czym ustalenie opłaty tego typu następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, w której określono wartość nieruchomości. Jej stawka procentowa nie może przekroczyć: 30% dla wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z jej podziału, 50% dla wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z jej scalenia i podziału, 50% dla wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że opłata adiacencka to uprawnienie gminy, a nie jej obowiązek i jeżeli gmina nie zrealizuje go w określonym ustawowo terminie, później nie będzie mogła tego uczynić.

 

Przekierowanie do formularza kontaktowego

Czytaj więcej