Rzeczoznawca majątkowy Świnoujście

Szeroka oferta biura rzeczoznawcy majątkowego działającego w Świnoujściu obejmuje nie tylko wycenę gruntów, mieszkań i domów, ale też sporządzanie analiz i ekspertyz. Zajmujemy się również wyceną nieruchomości w Szczecinie i na pozostałych obszarach województwa zachodniopomorskiego. Zapewniamy terminową realizację umów. O najwyższych standardach obsługi świadczy szerokie grono zadowolonych klientów, którzy chętnie zlecają nam kolejne wyceny.

 

Zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy

Zawód rzeczoznawcy majątkowego może wykonywać osoba, która ukończyła właściwe studia podyplomowe, zdała egzamin państwowy i uzyskała uprawnienia nadawane przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Zasady działalności tego zawodu określa ustawa o gospodarce nieruchomościami, w myśl której rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do:

  • wykonywania obowiązków zgodnie z prawem, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru prowadzonych czynności i zasadami etyki,
  • stałego doskonalenia kwalifikacji potwierdzonego dokumentami,
  • zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizowaniem umowy, której jest stroną.

 

Przekierowanie do formularza kontaktowego

Czytaj więcej