Certyfikaty

Nad rzetelną pracą naszego zespołu czuwa mgr inż. Zbigniew Gołacki. Rzeczoznawca posiada kwalifikacje z zakresu wyceny każdego rodzaju nieruchomości. Wszystkie kwalifikacje są potwierdzone przez certyfikaty renomowanych instytucji oraz stowarzyszeń.

Właściciel firmy uzyskał następujące uprawnienia:

  • w zakresie szacowania nieruchomości nr 852 – wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
  • do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 38/Sz/91,
  • do wyceny potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych – Certyfikat nr 461/2011,
  • szkolenia dla potrzeb bankowych, skarbowo-podatkowych i innych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

 

Dom z pokryciem z brązowego drewna


Zaświadczenie NR 29/04/2021
Zaświadczenie NR 5/1285
Zaświadczenie NR 5/942
Zaświadczenie NR 14/2667
Zaświadczenie NR 13/4058
Zaświadczenie NR 4/5333
Zaświadczenie NR 715/BANK/-12/2011/2967
Polska Fundacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Związek Banków Polskich
Zaświadczenie NR 16/8496
Zaświadczenie o ukończeniu warsztatu nr 52/W04/2019
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nr 108/2019/10008
Zaświadczenie o ukończeniu warsztatu nr 66/Z01/2019
Zaświadczenie o ukończeniu warsztatu nr 19/A01/2020
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nr 44/2020/10012
Zaświadczenie NR 13/10/2020
Zaświadczenie NR 28/11/2021
 

Przekierowanie do formularza kontaktowego

Czytaj więcej