Cennik usług rzeczoznawcy

Koszt sporządzenia wyceny, opinii lub wszelkiego rodzaju opracować nie jest uzależniony od wartości nieruchomości. Wynagrodzenie rzeczoznawcy za usługę ustala się indywidualnie dla każdego zlecenia. Koszt jest ściśle określony w umowie między klientem a rzeczoznawcą. Koszt wyceny jest ustalany indywidualnie w zależności od przedmiotu wyceny oraz towarzyszących mu okoliczności.

 

Czynniki wpływające na koszt usługi:

  • nakład pracy niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia procesu wyceny nieruchomości,
  • rodzaj, wielkość i charakter nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
  • zakres i cel wyceny,
  • termin i warunki wykonania usługi,
  • dostępność danych niezbędnych do sporządzenia wyceny,
  • dodatkowe koszty ponoszone przez rzeczoznawcę w związku z prowadzonymi czynnościami (dojazd, pozyskanie dokumentów i inne),
  • konieczność wykonania pomiarów na nieruchomości.

 

Zamglone miasto

 

Termin sporządzenia operatu szacunkowego wynosi zazwyczaj kilka dni roboczych od momentu otrzymania wymaganych dokumentów i przeprowadzenia oględzin nieruchomości. Termin wykonania usługi może być różny w zależności od złożoności przedmiotu wyceny. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów i omówienia indywidualnych warunków współpracy.

 


Przekierowanie do formularza kontaktowego

Czytaj więcej