Świadectwa charakterystyki energetycznej Szczecin

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej w Szczecinie i okolicy. Przygotowujemy dokumenty dotyczące budynków lub ich części, np. lokali mieszkalnych lub użytkowych. Mamy niezbędne uprawnienia do sporządzania takich ekspertyz wpisane w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków – nr wpisu 21605.'

 

Świadectwo energetyczne Szczecin – co warto wiedzieć?

W celu promowania budownictwa efektywnego i zwiększania świadomości społecznej dotyczącej oszczędzania energii wprowadzono obowiązek sporządzania świadectwa energetycznego. W ramach świadczonych przez nas usług przygotowujemy komplet dokumentów opracowanych na podstawie informacji dotyczących budynku zebranych podczas rozmowy z właścicielem i oględzin budynku. Opracowanie może być przekazane w formie papierowej lub elektronicznej. Powinno być opatrzone numerem z Centralnego Rejestru Charakterystyki Budynków i potwierdzone podpisem uprawnionej osoby. Świadectwo energetyczne ważne jest przez 10 lat, ale może stracić ważność wcześniej, jeśli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, które zmienią charakterystykę energetyczną budynku lub jego części, np. docieplenie budynku, wymiana okien, zmiana źródła ciepła.

 

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wymagane przy sprzedaży nieruchomości świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Zasady sporządzania i przekazywania świadectw zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

 

Do czego jest potrzebne świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe zarówno przy sprzedaży, jak i wynajmie nieruchomości, dlatego właściciele mieszkań i domów muszą taki dokument przekazać osobie wynajmującej lub kupującej dany budynek lub jego część.

Od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo energetyczne należy także załączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, informacje ze świadectwa energetycznego należy również umieszczać w ogłoszeniach najmu i sprzedaży budynku lub jego części. Powinny się tam znaleźć informacje o:

  • jednostkowej wielkości emisji dwutlenku węgla,
  • wskaźniku rocznego zapotrzebowania na energię: użytkową, końcową, nieodnawialną pierwotną,
  • udziale bądź braku OZE.

 

Kto zleca sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej może być zlecone przez właściciela lub użytkownika nieruchomości. Jest wymagane, gdy właściciel chce sprzedać lub wynająć budynek lub jego część. Należy je bowiem przekazać nabywcy bądź najemcy w momencie, gdy budynek będzie zbywany lub wynajmowany. Dokument przekazuje się w formie papierowej, opatrzone numerem nadanym w Centralnym Rejestrze Świadectw Charakterystyki Energetycznej. Może być również przekazane w formie elektronicznej, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Akty prawne, w których znajdują się przepisy o świadectwach charakterystyki energetycznej

Przepisy dotyczące sporządzania i przyznawanie świadectw charakterystyki energetycznej znajdują się w kilku aktach prawnych. Są to:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200),
  • Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 2206),
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2021 poz. 497).

 

Przekierowanie do formularza kontaktowego

Czytaj więcej