Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków lub ich części

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków lub ich części, np. lokali mieszkalnych lub użytkowych.

Posiadamy niezbędne uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wpisane w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków – nr wpisu 21605.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Zasady sporządzania i przekazywania świadectw zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynku.

Kto zleca sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane, gdy właściciel chce sprzedać lub wynająć budynek. Należy je bowiem przekazać nabywcy bądź najemcy w momencie, gdy budynek będzie zbywany lub wynajmowany. Świadectwo przekazuje się w formie papierowej, opatrzone numerem nadanym w Centralnym rejestrze świadectw charakterystyki energetycznej. Może być również przekazane w formie elektronicznej, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Akty prawne, w których znajdują się przepisy o świadectwach charakterystyki energetycznej

Przepisy dotyczące sporządzania i przyznawanie świadectw charakterystyki energetycznej znajdują się w kilku aktach prawnych. Są to:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200),

  • Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 2206),

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2021 poz. 497),

Przekierowanie do formularza kontaktowego

Czytaj więcej