Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej i kiedy jest wymagane?

Wśród kosztów utrzymania budynków mieszkalnych i użytkowych istotną pozycją są wydatki przeznaczane na pozyskiwanie energii niezbędnej do ogrzania ich wnętrza oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej, a także działania systemów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

świadectwoIch wysokość jest związana zarówno z rodzajem wykorzystywanych urządzeń grzewczych, jak i przystosowaniem całej konstrukcji do utrzymywania ciepła i minimalizowania jego strat. W związku z taką sytuacją ustawodawca przewidział konieczność wystawiania dokumentu nazywanego świadectwem charakterystyki energetycznej. Przy przygotowaniu do zmiany własności budynku będzie ono równie potrzebne co rzetelna wycena nieruchomości. W Szczecinie i okolicach wykonywaniem zadań tego rodzaju zajmuje się firma Tergo. Przekonajmy się, czym jest taki dokument i sprawdźmy, kiedy jest przydatny.

Co trzeba wiedzieć o świadectwie charakterystyki energetycznej?

Podstawowymi informacjami dotyczącymi budynku są nie tylko dane dotyczące jego konstrukcji czy stanu technicznego, ale również wielkości zużycia energii związanej z normalnym funkcjonowaniem obiektu. Raporty na ten temat zgodnie z nowymi przepisami muszą być przedstawiane w wystandaryzowanej formie i powstawać na bazie ściśle określonych pomiarów oraz wyliczeń. Świadectwo energetyczne budynku jest wystawiane po zakończeniu oceny energetycznej budynku. Wiąże się to z wyliczeniem zapotrzebowania na energię używaną dla działania ogrzewania, wentylacji, a także wytwarzania ciepłej wody użytkowej, funkcjonowania klimatyzacji oraz oświetlenia.

Kiedy świadectwie charakterystyki energetycznej będzie potrzebne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest sporządzane dla budynków użytkowych i większości domów jedno- oraz wielorodzinnych, a także konkretnych mieszkań. Musi ono zostać dołączone do aktu notarialnego spisywanego przy przenoszeniu prawa własności albo prawa do lokalu spółdzielczego. Kopię dokumentu daje się też osobie zawierającej umowę najmu. Informacje znajdujące się w świadectwie trafiają do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków, który jest ogólnie dostępny.

 

 

Przekierowanie do formularza kontaktowego

Czytaj więcej