Jakie czynniki wpływają na wartość działki?

Określenie wartości posiadanej nieruchomości jest niezbędne, jeżeli chcemy wystawić ją na sprzedaż, ustanowić na niej hipotekę, przekazać w formie darowizny, ubezpieczyć czy domagać się odszkodowania. Samodzielne ustalenie właściwej kwoty jest jednak niezwykle trudne, a często po prostu niemożliwe bez posiadania fachowej wiedzy na temat odpowiednich technik szacowania oraz doskonałej znajomości aktualnej sytuacji rynkowej. 

działka

Najlepszym rozwiązaniem okaże się więc w takiej sytuacji zwrócenie się do specjalisty, który będzie mógł dokonać profesjonalnej wyceny działki, mieszkania, domu i innych nieruchomości. W Szczecinie specjalizuje się w tym firma Tergo, działająca jako rzeczoznawca majątkowy oraz zajmująca się również wystawianiem świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Przekonajmy się, co ma znaczenie przy przeprowadzaniu wyliczeń na przykładzie nieruchomości niezabudowanych.

Od czego zależy cena działki?

Na wartość działki może wpływać wiele czynników, a ich przełożenie na cenę kształtuje się na rozmaitych poziomach w zależności od sytuacji. Do najistotniejszych kwestii należy jednak zaliczyć powierzchnię terenu. Równie ważne okaże się jego przeznaczenie, które przesądza o możliwościach użycia danej nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową, usługową, przemysłową czy wykorzystywanie rolne, leśne albo rekreacyjne. Liczy się usytuowanie, w tym odległość od terenów zurbanizowanych, dróg i linii kolejowych, a także bezpośrednie sąsiedztwo. Duże znaczenie będzie miała dostępność do mediów – gazu, wodociągu i kanalizacji, a także linii energetycznej. Wśród kluczowych cech znajdzie się też charakter okolicy i nieruchomości będących w pobliżu. Nie można też zapominać o statusie prawnym, w tym np. ustanowionych służebnościach czy hipotekach oraz instalacjach, które mogą występować na działce – melioracjach, studniach, liniach energetycznych czy innego rodzaju infrastrukturze przesyłowej.

Dlaczego warto korzystać z pomocy rzeczoznawcy?

Wycena dokonana przez rzeczoznawcę jest miarodajnym sposobem na ustalenia wartości konkretnego terenu. Uwzględnia ona wszystkie kwestie wpływające na cenę, a także bierze pod uwagę realia rynkowe. Dzięki takiemu dokumentowi można zyskać pewność, że poczynione na jego podstawie ustalenia pozwolą na skuteczne zadbanie o swoje interesy.

 

 

Przekierowanie do formularza kontaktowego

Czytaj więcej