Rynkowa wartość nieruchomości – sposoby jej określania

Wartość rynkowa nieruchomości jest obiektywnie wyznaczana przez rynek, tj. relacje między popytem na nieruchomości a ich podażą. 

Szacowaniem wartości rynkowych nieruchomości zajmują się rzeczoznawczy majątkowi w oparciu o różne podejścia, metody i techniki. Jakie są najczęściej wykorzystywane sposoby określania wartości rynkowej nieruchomości?

Czytaj również: Jak wycenić nieruchomość dla potrzeb kredytu hipotecznego?

 

Podejście porównawcze

Jednym z najczęściej stosowanych podejść do określenia wartości nieruchomości mieszkalnych jest podeście porównawcze. Punktem odniesienia są w tym przypadku podobne nieruchomości, które wcześniej były już przedmiotem obrotu rynkowego, przy czym kwota jest oczywiście odpowiednio korygowana.

 

Figurki domów

Ważnym etapem jest więc określenie rynku nieruchomości podobnych, do czego niezbędne jest wskazanie rodzaju i obszaru rynku, a także okresu badania cen i informacji zarówno o popycie, jak i sprzedaży. Taka wycena nieruchomości dokonywana jest dzięki następującym metodom:

  • porównywania parami – porównanie z podobnymi nieruchomościami, które już były przedmiotem obrotu na rynku,
  • korygowania ceny średniej – przyjmuje się nawet kilkanaście podobnych nieruchomości i następnie koryguje zgodnie z przyjętymi wartościami,
  • analizy statystycznej rynku.

Podejście dochodowe

Drugim często wykorzystywanym sposobem określania wartości nieruchomości jest zastosowanie podejścia dochodowego. Zazwyczaj jest ono wykorzystywane w przypadku nieruchomości komercyjnych. W tym przypadku wyróżnia się dwie metody:

  • inwestycyjną – stosowana przy określaniu wartości dla tych nieruchomości, które już przynoszą lub mogą przynosić dochody z czynszu lub dzierżawy,
  • zysków – wykorzystywana, gdy nie można zastosować metody inwestycyjnej. Wówczas dochód odpowiada udziałowi właściciela z prowadzonej na terenie danej nieruchomości działalności zarobkowej.

Jak widać sposoby określania wartości nieruchomości są różne i dlatego niezbędne jest korzystanie z usług rzeczoznawców, który dokonają takiej wyceny przy wyborze odpowiedniego podejścia. W naszej firmie robimy to nie tylko w przypadku nieruchomości mieszkalnych, ale również nieruchomości gruntowych niezabudowanych, nieruchomości przemysłowych oraz ograniczonych praw rzeczowych. Sprawdź naszą ofertę i dowiedz się więcej.

 


Przekierowanie do formularza kontaktowego

Czytaj więcej