Rzeczoznawca majątkowy – czym się zajmuje i jak uzyskuje uprawnienia?

Jeżeli chcemy sprzedać swoje mieszkanie albo dom, ale nie wiemy, jaką cenę powinniśmy ustalić, po pomoc musimy udać się do kogoś, kto zna się na rzeczy. Gdzie skierować nasze kroki? 

Nie warto korzystać z pomocy rodzinnych doradców, czyli wszystkowiedzących wujków, rodziców czy dziadków, lepiej zdać się na specjalistę z prawdziwego zdarzenia, który ma wiedzę i doświadczenie potrzebne, aby właściwie oszacować wartość naszej nieruchomości. Tym kimś jest rzeczoznawca majątkowy, czyli osoba, która zawodowo zajmuje się sprawami z zakresu szacowania wartości nieruchomości. Do jej obowiązków należy przygotowanie wyceny danej nieruchomości i sporządzania jej w formie pisemnej jako operat szacunkowy.

Jak można zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Rzeczoznawca majątkowy to działalność zawodowa, a więc aby nim zostać, trzeba spełnić konkretne wymogi, które są dokładnie określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 roku. Uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego nadaje Minister Rozwoju. Wraz z ich nadaniem rzeczoznawca trafia do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.

Mężczyzna w garniturze

Aby móc ubiegać się o takie uprawnienia, trzeba posiadać wyższe wykształcenie i ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Ukończenie studiów podyplomowych nie jest konieczne, jeżeli program studiów wyższych umożliwił nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości. Program ten powinien odpowiadać programowi studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Konieczne jest również odbycie przynajmniej sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w jednym z podmiotów należących do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, przejście postępowania kwalifikacyjnego i zdanie z pozytywnym wynikiem egzaminu na uprawnienia do szacowania nieruchomości. Dzięki tak rzetelnemu przygotowaniu rzeczoznawcy dokładnie poznają podstawy prawa podatkowego i budowlanego, instrumenty i instytucje finansowe, a także dowiadują się, jak prawidłowo korzystać z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy i organy administracji publicznej.

Zobacz również: Jak stan prawny nieruchomości wpływa na jej wartość?

Ważnym warunkiem jest także posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz nie bycie karanym za: przestępstwa przeciw mieniu, przeciw wiarygodności dokumentów, przeciw działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciw wymiarowi sprawiedliwości, przeciw obrotowi gospodarczemu, przeciw obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwa skarbowe.

 

Czym dokładnie zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to specjalista, który zajmuje się przygotowywaniem wycen, opracowań i ekspertyz z zakresu szacowania wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń, które są na stałe z nią związane. Może sporządzać opracowania dotyczące rynku nieruchomości i doradzać swoim klientom w sprawie sprzedaży bądź zakupu konkretnych nieruchomości. Jego pomoc przyda się również, jeśli chcemy ocenić efektywność inwestowania w nieruchomości lub poznać skutki finansowe uchwalania albo zmiany planów miejscowych. Rzeczoznawca może oszacować bankowo-hipoteczną wartość nieruchomości, określić dokładną wartość nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora albo wycenić nieruchomość zaliczaną do inwestycji lub środków trwałych.

 

Przekierowanie do formularza kontaktowego

Czytaj więcej