Wycena budynku w trakcie budowy – krok po kroku

Planujesz wycenić nieruchomość będącą w trakcie budowy, ale nie masz pojęcia, jak to zrobić? Przepisy dopuszczają różne podejścia do wyceny, co muszą mieć na uwadze rzeczoznawcy określający wartość budynku w budowie. Jak więc dokonać wyceny nieruchomości, której budowa nie została jeszcze ukończona? Właśnie o tym opowiemy w dalszej części przygotowanego przez nas artykułu.

wycena budynku w trakcie budowy

Różne sposoby wyceny nieruchomości

W podanym kontekście kluczowe znaczenie ma art. 152. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z treścią wskazanego dokumentu podczas wyceny możliwe jest zastosowanie różnych podejść do oszacowania wartości nieruchomości. Mamy na myśli podejście porównawcze, dochodowe lub kosztowe, albo mieszane – łączące elementy typowe dla innych podjeść. Szczegóły z tym związane znajdują się w poniższym cytowaniu:

Art. 152. [Podejścia do wyceny]

  1. Sposoby określania wartości nieruchomości, stanowiące podejścia do ich wyceny, są uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości.
  2. Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejść poprzednich.

Jak wycenić nieruchomość, której budowana nie została ukończona?

W pierwszej kolejności należy przeanalizować możliwość zastosowania podejścia porównawczego i dochodowego. W większości przypadków zastosowanie podejścia porównawczego nie będzie możliwe, ponieważ przy zastosowaniu tego podejścia konieczna jest znajomość cech nieruchomości podobnych na dzień sprzedaży, co w przypadku nieruchomości w budowie jest praktycznie nie do wykonania. To samo dotyczy podejścia dochodowego (dot. wyceny budynku w budowie), gdyż co do zasady nieruchomość w budowie nie może być użytkowania, zatem nie będzie generować dochodów. Do wyceny nieruchomości w budowie, np. w Szczecinie rzeczoznawca najpewniej wykorzysta podejście mieszane. W podejściu tym stosuje się metodą pozostałościową, metodę kosztów likwidacji oraz metodę wskaźników szacunkowych gruntów. W sytuacji wyceny budynku w trakcie budowy odpowiednia będzie metoda pozostałościowa.

 

Przekierowanie do formularza kontaktowego

Czytaj więcej