Wycena nieruchomości dla potrzeb księgowych

Obowiązki, które ciążą na przedsiębiorcach z tytułu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, są obecnie bardzo liczne. Ich specyfika zależna jest oczywiście od charakteru danego biznesu, natomiast najczęściej należy do nich konieczność skrupulatnego rozliczania się z posiadanego majątku oraz wykazywania wszelkich dochodów, oraz kosztów dotyczących firmy. W związku z tym wycena nieruchomości dla potrzeb księgowych ma kluczowe znaczenie w przypadku przedsiębiorców.

wycena nieruchomości

W jakim celu wykonywana jest wycena nieruchomości dla potrzeb księgowych?

Wycena nieruchomości dla potrzeb księgowych jest wykonywana przez rzeczoznawcę majątkowego na rzecz przedsiębiorstw przede wszystkim ze względu na ich obowiązek dokładnego rozliczania się z uzyskanych dochodów i jednocześnie z wygenerowanych kosztów. Jest niezbędna także wtedy, kiedy potrzebne jest odpowiednie raportowanie zrealizowanych inwestycji wobec podmiotu, który udzielił kredytobiorcy kredytu.

Opisywane działanie ma też ogromne znaczenie w kontekście wyliczania należnych podatków, a także prawidłowego ustalenia wartości majątku firmy w prowadzonych przez nią księgach rachunkowych. Warto przy tym dodać, że wycena nieruchomości może pomóc w oszacowaniu stopnia opłacalności danej transakcji czy w redukcji ryzyka nieopłacalnej inwestycji.

Jak wykonywana jest wycena nieruchomości dla potrzeb księgowych?

Wycena nieruchomości dla potrzeb księgowych jest wykonywana przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Uwzględnia się w niej opis przedmiotu wyceny, podstawy formalno-prawne, zastosowane metody wyceny oraz obliczenia, dzięki którym uzyskujemy konkretną wartość nieruchomości. Operatem szacunkowym można posługiwać się przed 12 miesięcy od daty jego wystawienia.

 

Przekierowanie do formularza kontaktowego

Czytaj więcej