Zlecenie wyceny

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z usług wyceny domu w Szczecinie i okolicach, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Prosimy, aby w przesłanym zapytaniu zostały zawarte następujące informacje: adres nieruchomości, rodzaj i charakter nieruchomości, powierzchnia (działki, budynku, lokalu), cel wyceny, telefon kontaktowy. Po odebraniu zapytania nasz specjalista skontaktuje się z Państwem, by udzielić wszelkich informacji związanych z kosztem i terminem wyceny mieszkania, domu lub działki w Szczecinie i okolicach. Wszystkie warunki współpracy są ustalane indywidualnie ze zleceniodawcą.

 

Jak wygląda wycena działki, domu lub mieszkania?

Dokonywanie wyceny działki, domu i mieszkania to czynność najczęściej towarzysząca procesom kupna lub sprzedaży danej nieruchomości. Wycena jest niezbędna także w branży ubezpieczeniowej. Choć istnieje wiele metod i technik wyceny mieszkania i domu, to charakter wszystkich praktyk jest określany przez prawo, a mówiąc ściślej – przez Ustawę o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 roku o wycenie nieruchomości i sporządzaniu operatu szacunkowego.

 

Biały apartament

 

W polskim prawie wyróżniamy 4 podejścia przy wycenie mieszkania i pozostałych nieruchomości:

  • porównawcze – wycena działki, domów i mieszkań jest realizowana na podstawie znajomości cen pozostałych obiektów, które pojawiły się na rynku,
  • dochodowe – wycena mieszkania i pozostałych nieruchomości jest wykonywana na podstawie przypuszczalnego dochodu, jaki może zostać uzyskany przez kupującego daną nieruchomość,
  • kosztowe – ta metoda wyceny domu polega na określeniu wartości w oparciu o założenie, że będzie ona tożsama z kosztami odtworzenia,
  • mieszane – dość rzadkie połączenie kilku opisanych wyżej podejść.

Wycena nieruchomości to bardzo złożony proces, składający się z wielu zaawansowanych operacji, dlatego warto zaufać naszej firmie. Mamy specjalistyczną wiedzę, dzięki której wiemy, jak określoną metodologię wcielić w życie.

 


Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Charakterystyka nieruchomości

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Cel wyceny

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Komentarz

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Przekierowanie do formularza kontaktowego

Czytaj więcej