Kiedy sporządzane są wyceny nieruchomości?

Nieruchomości to często największe z posiadanych dóbr, stanowiące sporą część majątku. W związku z tym zasadne jest, aby dokładnie orientować się w tym, jaka jest wartość danej nieruchomości

Zdobycie wiedzy w tym zakresie umożliwia przeprowadzenie procesu zwanego wyceną nieruchomości. Skutkuje on zyskaniem informacji o tym, jaka jest rynkowa wartość domu, pojedynczego mieszkania, kamienicy lub jeszcze innego obiektu.

Czytaj także: Rynkowa wartość nieruchomości – sposoby jej określania

 

Kto sporządza wyceny nieruchomości?

Sporządzeniem wycen nieruchomości zajmuje się rzeczoznawca majątkowy. Aby móc posługiwać się tytułem „rzeczoznawcy majątkowego” i wyceniać nieruchomości trzeba najpierw uzyskać specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

 

Kto korzysta na wycenie nieruchomości?

dom pod lupą

Każdy, kto chciałby uzyskać opinię o wartości rynkowej nieruchomości, może zlecić wycenę. Wycena nieruchomości może być np. sporządzona wtedy, kiedy ma dojść do nabycia lub zbycia nieruchomości. Warto wówczas posiadać dokładną orientację o wartości domu, mieszkania lub innego obiektu, aby nie być w żaden sposób stratnym na dokonywanej transakcji. Kupno lub sprzedaż to jednak nie jedyne okoliczności, które wymagają sporządzenia wyceny nieruchomości. Akt ten jest konieczny również wtedy, kiedy ma dojść do zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Bank, w którym klient stara się o kredyt, musi bowiem dokładnie wiedzieć, o jakiej kwocie zabezpieczenia jest mowa.

Czasami taki specjalista potrzebny jest w sytuacjach, które wynikają wprost z przepisów prawa. Udział rzeczoznawcy majątkowego konieczny będzie np. w przypadku aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego czy zbywania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. Szczególnym przypadkiem jest również ten, kiedy ze względu na duże budowy (na przykład te związane z powstawaniem dróg i autostrad) dochodzi do wywłaszczenia jakiejś nieruchomości. W takich okolicznościach zarówno inwestor kierujący robotami, jak i właściciel budynku musi znać wartość obiektu, który stoi na drodze do realizacji projektu. Tylko wycena nieruchomości jest w takiej sytuacji dokładnie wskazać, ile ma wynosić odszkodowanie za wywłaszczenie.


Przekierowanie do formularza kontaktowego

Czytaj więcej