Blog

wartość nieruchomości

Jak oszacować wartość nieruchomości przed sprzedażą?

Decyzja o sprzedaży nieruchomości najczęściej jest przemyślana. Osoba, która podejmuje taki krok, chce zyskać jak najwięcej, aby otrzymane środki przeznaczyć na zakup nowej nieruchomości albo inny cel. 

Czytaj więcej

nieruchomosć

Jak stan prawny nieruchomości wpływa na jej wartość?

Jeżeli chcesz nabyć nieruchomość, na pewno jednym z ważniejszych kryteriów decydujących o jej atrakcyjności jest cena. 

Czytaj więcej

rzeczoznawca nieruchomości

Jakie są podstawowe źródła informacji o nieruchomościach?

Aby móc wycenić nieruchomość, konieczne jest dotarcie i zapoznanie się z wieloma dokumentami, bez których nie da się trafnie ocenić jej realnej wartości.

Czytaj więcej

sporządzanie wyceny

Jak przebiega proces wyceny nieruchomości?

Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy konieczne staje się przeprowadzenie profesjonalnej wyceny nieruchomości. Jest ona potrzebna wtedy, gdy niezbędne jest urzędowe potwierdzenie wartości nieruchomości, a więc np. gdy chcesz sprzedać swoje mieszkanie albo dom, planujesz zaciągnięcie kredytu hipotecznego, chcesz ubezpieczyć nieruchomość, podzielić majątek lub uzyskać odszkodowanie.

Czytaj więcej

dom i lupa

Kiedy sporządzane są wyceny nieruchomości?

Nieruchomości to często największe z posiadanych dóbr, stanowiące sporą część majątku. W związku z tym zasadne jest, aby dokładnie orientować się w tym, jaka jest wartość danej nieruchomości

Czytaj więcej

operat szacunkowy

Czym jest i co powinien zawierać operat szacunkowy?

Z terminem operat szacunkowy spotykamy się w różnych sytuacjach związanych z kupnem lub sprzedażą nieruchomości, kiedy staramy się o kredyt hipoteczny, albo kiedy z innych powodów musimy poznać wartość nieruchomości. Czym konkretnie jest operat i co powinien zawierać? Na to pytanie odpowiemy w naszym dzisiejszym wpisie.

Czytaj więcej

spisywanie umowy

Jakie są podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości?

Dokonywanie wycen nieruchomości jest konieczne w wielu sytuacjach. Chodzi tu przede wszystkim o ich sprzedaż lub kupno, ale także chęć ubezpieczenia. Jakie są podejścia, metody i techniki stosowane w przypadku wykonywania tego typu czynności?

Czytaj więcej

domy

Rynkowa wartość nieruchomości – sposoby jej określania

Wartość rynkowa nieruchomości jest obiektywnie wyznaczana przez rynek, tj. relacje między popytem na nieruchomości a ich podażą. 

Czytaj więcej

Przekierowanie do formularza kontaktowego

Czytaj więcej